www.studentbo.se
Möblerade och omöblerade rum, korridorboende, lägenheter
Bredgatan 46, Box 2330, 600 02 Norrköping Tel: 011-21 16 70 E-post: info@studentbo.se Kontaktperson: Lena Åsberg Bostadsområden: Centrala staden, Östantill, Nordantill, Ektorp, Söderstaden, Hageby.
Antal lägenheter: ca 900