www.novafastighet.se
Jungmansgatan 3, Box 602, 601 14 Norrköping
Telefon: Lotta Hjort 011-25 08 27
Bostadsområden: Östantill, Haga, Oxelbergen, Söderstaden, Skarphagen
Antal lägenheter: 560