Om du inte får någon hjälp från fastighetsägare efter att du anmält felet, då kan du skicka in ditt klagomål till samhällsbyggnadskontoret. Använd blanketten Klagomål inom miljö- och hälsoskydd.

Tänk på att när du skickat in blanketten är du inte anonym. Din blankett blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få se. Om du vill vara anonym kan du inte fylla i ditt namn och dina kontaktuppgifter. Det är inte säkert att vi kan lösa ditt problem utan din medverkan.