Lämna klagomål på inomhusmiljö

Översikt - Steg 4 av 4

4. Om du inte blir nöjd

När fastighetsägaren, eller den som orsakt problemet, har gjort åtgärder måste du kontakta oss igen om du fortfarande tycker att problemet finns kvar. Om vi inte hör något mer från dig antar vi att problemet har löst sig och vi avslutar ärendet.

När du kontaktar oss igen gör vi en ny bedömning av ärendet. I vissa fall gör vi en inspektion hemma hos dig. Om vi bedömer att ärendet är befogat driver vi det vidare. Om vi bedömer att klagomålet är obefogat avslutar vi ärendet. Då kan du få ett beslut som du kan överklaga.

Kontakt