Lämna klagomål på inomhusmiljö

Översikt - Steg 3 av 4

3. Vad händer när du lämnat klagomål

När vi har fått in ditt klagomål kontaktar vi oftast dig för att få mer information. Om vi bedömer att klagomålet kan vara befogat enligt miljöbalken, kontaktar vi din fastighetsägare eller den som orsakar problemet.

Vi skickar även ut blanketten som du fyllt i så att den som orsakar problemet får ta del av det du skrivit.

Efter det får fastighetsägaren eller den som orsakar problemet några veckor på sig att ta hand om klagomålet och sedan redovisa för oss vad som gjorts för att lösa problemet.

Kontakt