Lämna klagomål på inomhusmiljö

Översikt - Steg 1 av 4

1. Problem i din bostad?

Har du problem i din bostad med exempelvis dålig ventilation, buller, lukt, fukt eller mögel? Då ska du felanmäla detta till din fastighetsägare eller prata med den person eller det företag som orsakar problemet. De flesta problem kan lösas redan här.

Det är viktigt att du börjar med att själv berätta om problemet för din fastighetsägare eller den som orsakar störningen, annars kommer vi inte att kunna hjälpa dig med ditt problem.

Kontakt
Miljö och hälsa
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping