Inomhusklimat

Vi vistas allt större del av våra liv inomhus. Ett bra inomhusklimat är därför viktigt för att vi ska må bra. Många faktorer påverkar klimatet och hur vi upplever det. Att se till att ventilationen fungerar räcker ofta för att problem med fukt och mögel, störande lukt och temperatur inte ska uppstå.

Upplever du problem i bostaden så felanmäl i första hand till din fastighetsägare eller styrelsen i din bostadsrättsförening.

I vissa fall kan en mindre åtgärd vara något som du själv kan göra. Det kan vara att rengöra ventiler eller filter i köksfläkten. Fråga din fastighetsägare eller bostadsrättsförening vad som förväntas av dig som boende.   

Kom ihåg att du har eget ansvar för att sköta din lägenhet och att se till att du inte stör dina grannar.

Om du inte får någon hjälp från fastighetsägare efter att du anmält felet, då kan du vända dig till samhällsbyggnadskontoret.

Mer information: Så här handlägger vi klagomål på inomhusmiljön i bostaden

Du som är fastighetsägare ska i första hand tala med den som stör eller vända dig till en konsult eller någon sakkunnig som kan ge dig råd om åtgärder.

Egenkontroll

Fastighetsägare och verksamhetsutövare ska bedriva egenkontroll och skaffa sig den kunskap som krävs för att förebygga olägen­heter för människors hälsa och miljön.

Läs mer om fastighetsägares egenkontroll

Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer finns naturligt överallt och kan börja växa där det finns fukt, syre och näring.

Mögel kan se ut på många olika sätt och ha olika färger. Synliga tecken på mögel kan vara fuktfläckar, missfärgning, bubblor i mattor eller flagnande färg. Ibland kan man också känna mögellukt utan att möglet syns.

Vad du kan göra själv

Fuktskador uppstår oftast i badrummet. Så här kan du minska risken

  • Torka bort vattnet från väggar och golv efter dusch eller bad
  • Öppna fönster och dörrar och vädra ut fukten
  • Häng inte upp mycket tvätt på tork i badrummet
  • Borra inga hål i närheten av duschen, då kan vatten tränga in i väggen

Temperatur och luftfuktighet

Hur du upplever temperaturen i bostaden beror både på temperaturen i luften och på ytorna omkring (golv, väggar och fönster).

Det är vanligt att uppleva att inomhusluften är torr. Det beror ofta på att luften är för varm eller att den innehåller mycket damm. Att sänka temperaturen med en eller ett par grader kan räcka för att bli av med besvären.

Vilken temperatur det bör vara i bostaden regleras av Folkhälsomyndigheten.
Där står bland annat att temperaturen bör ligga mellan 20 och 24 grader.

Alla upplever temperaturer olika. Den temperaturen som du föredrar kan vara något annat än den som föreslås av Folkhälsomyndigheten.

Samhällsbyggnadskontoret kan tyvärr inte kräva av en fastighetsägare eller en bostadsrättförening att höja temperaturen över Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ventilation och störande lukt

Matos och rök är exempel på lukter som kan vara störande. De kan komma från din egen eller andras lägenheter och från grannar eller närliggande verksamheter. Om lukten är störande och förekommer ofta under längre tid, bör orsaken utredas och åtgärdas om det är rimligt.

Vad du kan göra själv

Se till att du har en god ventilation i bostaden.

  • Håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna
  • Kontrollera att frånluftsventilerna fungerar
  • Vädra ofta och effektivt (korsdrag) i korta perioder
  • Rengör ventiler i badrum, toalett och kök regelbundet
  • Rengör fettfiltret i spisfläkten regelbundet
  • Sätt på fläkten och håll fönstret i köket stängt vid matlagning, annars sprider du matos till resten av lägenheten och till grannarna.

Kontakt