Om du har sett många råttor på allmän plats, till exempel i en park ska du anmäla det till samhällsbyggnadskontoret.

Skicka felanmälan till samhällsbyggnadskontoret