Kontakta Nodra AB om du har problem med råttor som kommer in via avloppsnätet in i bostaden, om det finns råtthål precis intill en kommunal avloppsbrunn, eller om det har uppstått sättningar i marken kring brunnen. Det finns då risk för att det är hål även på ledningen och risk för att råttor kan ta sig in i bostaden. Tänk på att det också är viktigt att kontakta ett skadedjursbolag.

Läs mer på Nodra AB:s webbplats