Ohyra och skadedjur

Om du upptäcker skadedjur, till exempel råttor på gata, parkmark eller annan kommunal mark kan du kontakta tekniska kontoret på telefon 011-15 29 00.