Ohyra och skadedjur

Om du upptäcker skadedjur, till exempel råttor på gata, parkmark eller annan kommunal mark kan du skicka en felanmälan till samhällsbyggnadskontoret.

Råttor

Det byggs mycket i Norrköping nu, och det stör råttorna. Därför rör de sig mer ovan mark, och syns mer. Råttor finns där det finns mat, och därför finns de i våra städer. Råttor är ett skadedjur som kan skapa stora problem. De smutsar ner och kan förstöra livsmedel, textilier, avloppsledningar i plast, träslag med mera. Djuren kan också sprida sjukdomar, som till exempel salmonella.

Kontakt