Husdjur

Om du är störd av grannens husdjur

Du bör i första hand själv tala med grannen om du blir störd. Upplever du att problemen fortsätter kan du kontakta din fastighetsägare, hyresvärd eller bostadsrättsförening. Föreningen har stadgar eller regelverk för boendet och där står ofta vad som gäller för att få ha djur i huset.

Det här säger lagen

I 36 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet ej uppstår”.

Det är djurägarens skyldighet att se till att djuret inte orsakar olägenheter för omgivningen.

Så här handlägger vi klagomål på inomhusmiljön i bostaden

Kontakt