Husdjur

Blir du störd av grannens husdjur?

Du bör i första hand själv tala med grannen om du blir störd. Upplever du att problemen fortsätter kan du kontakta din fastighetsägare, hyresvärd eller bostadsrättsförening. Föreningen har stadgar eller regelverk för boendet och där står ofta vad som gäller för att få ha djur i huset.

Det här säger lagen

I 36 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet ej uppstår”.

Det är djurägarens skyldighet att se till att djuret inte orsakar olägenheter för omgivningen.

Så här handlägger vi klagomål på inomhusmiljön i bostaden

Hundar

Äger du hund i Norrköping är du skyldig att följa kommunens lokala ordningsföreskrifter. Där finns bestämmelser om var de måste hållas kopplade och var hundar inte får vara.

Lokala ordningsföreskrifter, 16§-18§PDF (pdf, 4.2 MB)

Hunden ska hindras från att springa lös

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hindra din hund från att springa lös i marker där det finns vilt. Bestämmelsen finns i 16 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Läs mer om lagen om tillsyn över hundar och katter på Sveriges Riksdag webbplats

Läs mer om hundar i naturen på Naturvårdsverkets webbplats

Skällande hundar

Störs du av din grannes hund bör du i första hand tala med grannen. Upplever du att problemen fortsätter kan du kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningen har stadgar eller regelverk för boendet och där står ofta vad som gäller för att hålla husdjur

Problem med skällande hundar kan vara ett ärende både för samhällsbyggnadskontoret och för Länsstyrelsen.

Ta kontakt med djurskyddshandläggarna på Länsstyrelsen i Östergötland, telefon 010-223 50 00 om du misstänker att hunden skäller för att den missköts.

Länsstyrelsen i Östergötland

Annars kan du vända dig till samhällsbyggnadskontoret om du pratat med hundägaren eller fastighetsägare utan resultat.

Aggressiva djur

Vänd dig till polisen, telefon 114 14 om du har problem med aggressiva djur.

Om det är akut och en hund attackerar en person eller ett tamdjur ska du ringa 112.

Katter

Som kattägare har du ett stort ansvar och det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar.

Det är också viktigt att se till att katten inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker.

Störande katter

Störs du av din grannes katt bör du i första hand tala med grannen. Upplever du att problemen fortsätter kan du kontakta din fastighetsägare, hyresvärd eller din bostadsrättsförening. Föreningen har stadgar eller regelverk för boendet och där står ofta vad som gäller för att hålla husdjur

När kan vi ingripa?

Vårt uppdrag är bland annat att utreda om katten utgör olägenhet för människors hälsa. Det är accepterat att en familj har några katter och att de vistas både på ägarens och grannarnas tomt.

I vissa extrema fall kan katter vara en olägenhet som måste åtgärdas. Om det till exempel handlar om att ett stort antal katter i en bostad.

Tips för dig som störs av andras katter

  • Prata med kattägaren! Ofta tror ägarna att just deras katt håller sig på tomten eller alldeles i närheten, och vet inte om att den besvärar någon.
  • Ta in dina dynor, täck dem eller skaffa en dynbox där du förvarar dem för att hindra att katter smutsar ned.
  • Sätt lock på sandlådan.
  • Sätt nät för dörrar och fönster som du vill hålla öppna.
  • Du kan lägga fiberduk över trädgårdsland för att skydda växterna.
  • Kom ihåg att katten också kan göra en viss nytta genom att hålla efter smågnagare.

Du kan också ta kontakt med en djuraffär för att få fler tips på vad du kan göra om du har katter som vistas på din tomt.

Kontakt