Behöver du tillstånd för ditt djur?

Det krävs tillstånd för att hålla vissa djur inom planlagt område eller område med områdesbestämmelser.

I Norrköping ska du ha tillstånd för att ha följande djur inom planlagt område eller område med områdesbestämmelser:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä exempelvis höns som inte är sällskapsdjur
  • giftorm eller annan farlig orm

Du ansöker om tillstånd på en särskild blankett.

E-tjänster och blanketter

Sök blankett - Ansökan om tillstånd för hållande av djur
Det är i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna som det står att det krävs tillstånd.

Lokala hälsoskyddsföreskrifterPDF (pdf, 173.5 kB)

Vi tar ut avgift för tillståndet

För handläggning av ansökan tar vi ut en timavgift enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Timavgiften är indexreglerad och höjs varje år.

Ansökan om att hålla giftorm eller annan farligt orm handlägger vi utan kostnad.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkenPDF (pdf, 1.3 MB)

Tillstånd enligt djurskyddslagen

Ibland kan det även krävas tillstånd enligt djurskyddslagen, till exempel om du har många djur eller vill bedriva uppfödning.

Tillstånd enligt djurskyddslagen söker du hos Länsstyrelsen i Östergötland, telefon 010-223 50 00.

Länsstyrelsen i Östergötland

Kontakt