Samhällsbyggnadskontoret

Driftentreprenader, byggentreprenader och tekniska konsulttjänster är våra stora upphandlingsområden.

Samhällsbyggnadskontoret är till stor del en beställarorganisation. För att uppfylla vårt uppdrag att sköta om och utveckla staden, upphandlar vi entreprenörer som utför arbetet. Det är den allmänna platsmarken i Norrköping som samhällsbyggnadskontoret ansvarar för. Här ingår gator, trafikmiljöer, torg, parker och naturområden. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar även för att sköta om och utveckla Norrköpings spårvägar. Andra områden som vi också ansvarar för är skolskjuts, färdtjänst, parkeringar, gatubelysning, trafiksignaler och spår.

 

Här kan du se aktuella upphandlingar