Norrköping Norrevo fastigheter AB

Driftentreprenader, byggentreprenader och tekniska konsulttjänster är våra stora upphandlingsområden.

Norrevo är till stor del en beställarorganisation. I huvudsak upphandlar vi entreprenadkontrakt för uppförande eller ombyggnationer av verksamhetslokaler för Norrköpings kommun. Bolaget upphandlar även byggentreprenader för egna fastigheter. Utöver detta så upphandlar vi förvaltningsentreprenad för extern drift av vårt förvaltade bestånd samt ramavtal inom hantverkssektorn.

Länk till aktuella upphandlingar