Nodra AB

Nodra AB upphandlar tekniska konsulter, underhåll av befintliga VA- och bredbandsanläggningar och tillhörande ledningsnät, kemikalier för vattenproduktion och avloppsrening, insamling av avfall, laboratorieanalyser, entreprenader i form av utbyggnad och ombyggnad av VA- och bredbandsanläggningar och tillhörande ledningsnät.

Länk till aktuella upphandlingar