Hyresbostäder i Norrköping

Hyresbostäder upphandlar yttre och inre skötsel, tekniska ramavtal som till exempel måleri, elinstallation, byggservice, vs-arbeten med mera samt andra kontrakt nödvändiga för fastighetsförvaltning. Hyresbostäder upphandlar även byggentreprenader.

Kontaktperson:

Karin Höglund

Inköpschef

karin.hoglund@hyresbostader.se

011-21 15 03

Länk till aktuella upphandlingar