Kontaktinformation till upphandling- och inköpsenheten

Björn Andrén
Upphandlings- och inköpschef

011-15 17 95
bjorn.andren@norrkoping.se

Ola Andersson
Upphandlare, Varor och tjänster
011-15 62 52
ola.andersson@norrkoping.se

Nicole Berglund
Upphandlingsassistent / fordonssamordnare
011-15 62 56
nicole.berglund@norrkoping.se

Magnus Böckert
Upphandlare, IT och telefoni
011-15 62 53
magnus.bockert@norrkoping.se

Julia Roos
Avtalscontroller
011-15 62 55
julia.roos@norrkoping.se

Gustav Edström
E-handelsansvarig

011-15 62 57
gustav.edstrom@norrkoping.se

Linda Holdaj
Upphandlare, Varor och tjänster
011-15 62 50
linda.holdaj@norrkoping.se

Clifford Landin
Upphandlingsjurist
011-15 62 51
clifford.landin@norrkoping.se