Transport och förvaring av avfall från yrkesmässig verksamhet

Översikt - Steg 5 av 6

5. Mottagarens ansvar

Den som tar emot farligt avfall ska:

  • kontrollera att transportdokumentet är undertecknat av avfallslämnaren och att det innehåller rätt uppgifter om avfallet
  • sända en bekräftelse på mottagandet till avfallslämnaren och
  • senast den 31 mars göra en förteckning över varje mottagen transport med de uppgifter som finns i transportdokumenten.

Kontakt