Transport och förvaring av avfall från yrkesmässig verksamhet

Översikt - Steg 3 av 6

3. Avfallslämnarens ansvar

Den som lämnar avfall ska:

  • Kontrollera att transportören har det tillstånd eller gjort den anmälan som krävs för transporten.
  • Kontrollera att den som på annat sätt ska hantera avfallet har de tillstånd eller gjort den anmälan som krävs för hanteringen.
  • Upprätta ett transportdokument om det är farligt avfall

Transportdokument

Vid överlämnande av farligt avfall ska avfallslämnaren upprätta och underteckna ett transportdokument för avfallet.

Transportdokumentet ska innehålla följande uppgifter:

  • typ av avfall
  • avfallsmängden
  • vem som lämnar avfallet, ange namn, org.nr och kommunkod
  • vem som är mottagare, ange namn, postadress och org.nr.
  • hämtningsdatum

Kontakt