Transport och förvaring av avfall från yrkesmässig verksamhet

Översikt - Steg 1 av 6

1. Kort om avfall från yrkesmässig verksamhet

Detta är en översikt över de krav som ställs på avfallslämnare, transportörer och mottagare av avfall. Här hittar du även information om när transporten är tillstånds- eller anmälningspliktig samt om hur farligt avfall bör förvaras.

Kontakt