Lantbruk - Miljötillsyn

Översikt - Steg 4 av 5

4. Vad händer efter besöket?

Efter besöket skickar vi ut en rapport som summerar besöket. Vi kommer att följa upp eventuella brister på olika sätt, beroende på typ av åtgärd och omfattning.

Vid till exempel större brister kan vi behöva komma ut på ett uppföljande tillsynsbesök. Medan det vid mindre brister kan räcka med att du hör av dig till oss när åtgärder är vidtagna.