Lantbruk - Miljötillsyn

Översikt - Steg 1 av 5

1. Vad kontrolleras vid tillsynen?

En bra diskussion och utbyte av information mellan inspektör och lantbrukare är grunden i tillsynen.

Vi granskar lantbrukets egenkontroll och hantering av bekämpningsmedel, gödsel och avfall, liksom hur oljor och andra miljöfarliga varor förvaras.

Förutom tillsyn på plats hanterar inspektörerna också andra ärenden som gäller lantbruken. Det kan vara anmälan om utökad produktion, anmälan om mottagande av olika gödselmedel eller olika typer av klagomål.

Kontakt