Lantbruk - Djur

För information, tillstånd eller rådgivning om lantbrukets djur kontaktar du djurskyddshandläggarna på Länsstyrelsen i Östergötland, telefon 010-223 50 00. Det är även hit du vänder dig om du misstänker vanvård och att djur far illa.

Kontakt