Köpa, sälja och förmedla avfall

I avfallsförordningen beskrivs att den som handlar med avfall ska anmäla det till Länsstyrelsen. Det betyder att du som köper, säljer eller förmedlar avfall i Norrköpings kommun, först och främst ska kontakta länsstyrelsen i Östergötland.

Handlare och mäklare ska föra anteckningar om varje slag av farligt avfall som säljs, köps eller förmedlas. Anteckningarna ska sparas i minst 3 år och innehålla:

  • uppgifter om varifrån avfallet kommer,
  • de mängder som säljs eller förmedlas per år och
  • till vem avfallet säljs eller förmedlas.

Anteckningarna ska vara tillgängliga för tillsynsmyndigheter och dem som tidigare varit innehavare av avfallet. Och ska visas upp på begäran. 

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping