Många av ovanstående krav kan leda till ett beslut om miljösanktionsavgift om operatören inte följer dem. Samhällsbyggnadskontoret tar dessutom ut en extra tillsynsavgift för handläggning av miljösanktionsavgiften.