Köldmedia

Översikt - Steg 4 av 4

4. Miljösanktionsavgift

Många av ovanstående krav kan leda till ett beslut om miljösanktionsavgift om operatören inte följer dem. Samhällsbyggnadskontoret tar dessutom ut en extra tillsynsavgift för handläggning av miljösanktionsavgiften.

Kontakt