Ensilageplast hämtas gratis i Norrköping vid två tillfällen per år, vår och höst. SvepRetur AB som är en ideell branschorganisation sköter insamlingen utan vinst­intresse.