Särskilda regler gäller för avfall som uppkommer i egen verksamhet.