Den som mellanlagrar, transporterar eller behandlar avfall ska antingen anmäla verksamheten till byggnads- och miljöskyddsnämnden eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen.