Hantera avfall

Översikt - Steg 4 av 6

4. Anmäl lagring av farligt avfall

Lagring av farligt avfall ska anmälas till byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Vad är lagring av farligt avfall?

Lagring av farligt avfall innebär att det farliga avfallet lagras på annan plats än där det har uppkommit. Det förutsätter att avfallet lagras i samma skick som när det blev avfall. Det vill säga att ingen bearbetning får genomföras.

Hur länge kan man lagra farligt avfall?

För att räknas som lagring får avfallet lagras:

  • i upp till ett år innan det slutligen omhändertags
  • i tre år innan det återvinns eller behandlas.

Om lagring sker längre tid än så, räknas det som deponering och är tillståndspliktigt oavsett mängd.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping