Hantera avfall

Översikt - Steg 3 av 5

3. Sortera avfallet

Sortera ditt avfall. Skilj ut förpackningar, tidningar, farligt avfall, brännbart- och komposterbart avfall.

Impregnerat virke, el- och elektronikskrot samt uttjänta maskiner och fordon är exempel på vad som ska hanteras som farligt avfall, eftersom de innehåller skadliga eller farliga ämnen och komponenter.