Hantera avfall

Översikt - Steg 2 av 5

2. Anmälan eller tillstånd?

Den som mellanlagrar, transporterar eller behandlar avfall ska antingen anmäla verksamheten till byggnads- och miljöskyddsnämnden eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Kontakt
Miljö och hälsa
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping