Hantera avfall

Översikt - Steg 2 av 6

2. Anmälan eller tillstånd?

Den som mellanlagrar eller behandlar avfall ska antingen anmäla verksamheten till byggnads- och miljöskyddsnämnden eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping