Handlare och mäklare. Två nya grepp.

Handlare och mäklare är två nya begrepp som införts i avfallsförordningen och gäller de som yrkesmässigt hanterar avfall.

Handlare

Den som yrkesmässigt köper eller säljer avfall kallas för handlare.

Mäklare

Den som yrkesmässigt förmedlar avfall för återvinning eller bortskaffande kallas mäklare.

Kontakt