Förorenade områden

Översikt - Steg 5 av 5

5. Skyldighet att anmäla upptäckt förorening

Den som upptäcker en förorening är skyldig att omgående underrätta byggnads- och miljöskyddsnämnden.

E-tjänster och blanketter
Sök Efterbehandling - Underrättelse om upptäckt av förorening

Kontakt