Förorenade områden

Översikt - Steg 4 av 5

4. Miljöteknisk undersökning

För att ta reda på om ett område är förorenat och vilken efterbehandling som behöver göras krävs en miljöteknisk undersökning. Du kan läsa om miljöteknisk undersökning i vårt informationsblad.

Kontakt