Förorenade områden

Översikt - Steg 3 av 5

3. Vem ska utreda föroreningen?

I första hand är det den som har orsakat föroreningen som ska undersöka och bekosta åtgärder för efterbehandling. I en del fall är det fastighetsägaren eller en exploatör som har ansvaret.

Kontakt