Förorenade områden

Översikt - Steg 1 av 5

1. Skyldighet att anmäla efterbehandling

En anmälan om avhjälpandeåtgärd måste lämnas till byggnads- och miljöskyddsnämnden i god tid:

  • innan arbetet med att åtgärda föroreningen startar
  • innan andra åtgärder vidtas som riskerar att öka exponeringen eller sprida föroreningen.

E-tjänster och blanketter
Sök Efterbehandling, Blankett; Anmälan - vidtagande av avhjälpandeåtgärd

Kontakt