Bekämpningsmedel

Översikt - Steg 9 av 10

9. Sätt upp anslag

Du som ska sprida bekämpningsmedel där allmänheten fritt får vara (undantag åkermark) ska en vecka före spridningen informera om spridningen på väl synliga anslag.

Anslagen ska vara minst av A5 format och av väderbeständigt material. Följande uppgifter ska finnas på anslagen:

  • Karta, kartskiss eller beskrivning över spridningsområdet.
  • Namn, adress och telefon till den som ska utföra spridningen och i förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske.
  • Syftet med spridningen.
  • Bekämpningsmedlets namn, registreringsnummer och verksamt ämne.
  • Spridningsmetod.
  • Beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.

Anslagen ska sitta kvar minst en månad efter spridningen.