Bekämpningsmedel

Översikt - Steg 8 av 10

8. Tömning och rengörning av spruta

Vid rengörningen får du inte förorena yt- eller grundvatten.

Gör en första avsköljning av sprutans tank direkt på åkern, för att inte riskera att intorkade preparatrester senare kan skada känsliga grödor.

Fortsatt rengörning av tank, traktor och utrustning ska ske på biologiskt aktiv mark, biobädd eller platta med uppsamling, precis som vid påfyllning.

Kontakt