Bekämpningsmedel

Översikt - Steg 5 av 10

5. Anmäl att få sprida bekämpningsmedel

På följande platser ska du i god tid innan, göra en anmälan om spridning av bekämpningsmedel:

  • Banvall.
  • På vägområden för att förhindra spridning av invasiva, främmande arter eller arter som omfattas av föreskrifter från Jordbruksverket om bekämpning.
  • Område större än 1000 m² där allmänheten får vara (med undantag för åkermark).

Du ska skicka in en skriftlig anmälan till byggnads- och miljöskyddsnämnden senast 4 veckor innan spridningen ska genomföras.