Bekämpningsmedel

Översikt - Steg 3 av 10

3. Tillstånd eller kunskapsbevis för att använda och hantera bekämpningsmedel

Du som yrkesmässigt använder bekämpningsmedel klass 1L och 2L måste ha tillstånd respektive kunskapsbevis. För att få det måste du ha gått en fyra dagars grundutbildning. Kursen ordnas i Östergötlands län av Länsstyrelsen.

Tillståndet och kunskapsbeviset för hantering av kemiska bekämpningsmedel söker du hos Länsstyrelsen i Östergötland. Tillståndet och kunskapsbeviset ska förnyas vart 5:e år.