Bekämpningsmedel

Översikt - Steg 10 av 10

10. Obligatoriska funktionstest

Efter den 26 november 2016 ska alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel vara godkända av Jordbruksverket. För att Jordbruksverket ska kunna godkänna sprutan måste den vara funktionstestad. Beslut om godkännande gäller i tre år från funktionstesttillfället.

Kontakta Jordbruksverket för mer information om hur det går till att få ett godkännande för sprutan. På Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se, finns också en lista på godkända funktionstestare.