Bekämpningsmedel

Översikt - Steg 1 av 10

1. Kort om bekämpningsmedel

Vi använder kemiska bekämpningsmedel för att döda ogräs, skadeinsekter och skadesvampar.

Bekämpningsmedel som av misstag kommer ut i omgivningen kan ge skador både på mark, växter och djur, i grundvatten och även skada människors hälsa. Därför finns det regler om hur bekämpningsmedel får användas.

Kontakt