När det inträffar en driftstörning eller ett haveri som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller i miljön ska du omgående underrätta miljö- och hälsoskydd.

Det samma gäller om du upptäcker en förorening i byggnad, mark eller vatten.