Avgifter

Den kommunala tillsynen finansieras delvis med avgifter som tas ut av företagen enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige.