Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling. Den reglerar vad som är en miljöfarlig verksamhet eller åtgärd. Och om du behöver söka tillstånd eller göra en anmälan innan du startar. Lagar och förordningar hittar du på Notisums webbplats. I förordningarna kan du se vilken beteckning din verksamhet har.

Tillstånd söker du hos miljödomstolen om du planerar att starta en verksamhet som har beteckning A och hos länsstyrelsen om verksamheten har beteckning B, i bilaga 1 till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälan gör du i god tid till byggnads- och miljöskyddsnämnden om verksamheten har beteckning C enligt enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller om det står i någon annan förordning till miljöbalken att din verksamhet eller åtgärd ska anmälas.

Tänk på att din verksamhet också kan kräva att du söker tillstånd eller gör en anmälan till andra kontor, avdelningar eller myndigheter.