Registrera livsmedelsverksamhet

Alla livsmedelsanläggningar ska vara registrerade. Det gäller butiker, caféer, kiosker, matserveringar, grossister, matmäklare, en del tillverkare, allmänna vattenverk och liknande.

Infoblad- registrera en livsmedelsverksamhetPDF (pdf, 219.9 kB)

Du ska registrera din livsmedelsverksamhet hos samhällsbyggnadskontoret

  • Innan du startar en ny verksamhet
  • Innan du tar över en befintlig verksamhet

Registrera livsmedelsverksamhet via en e-tjänst eller blankett


När din registrering i e-tjänsten är genomförd kan du öppna din verksamhet. Du som använder blanketten får en bekräftelse från oss efter några dagar och kan då öppna verksamheten. Om du inte fått en bekräftelse får du ändå öppna 10 vardagar efter det att du lämnat in din registrering till oss.

Avgiften för att registrera en livsmedelsanläggning är drygt 1000 kronor. Avgiften är indexreglerad och kan därför ändras från år till år.

Beräkning av kontrolltid och ungefärlig årsavgift vid olika livsmedelsverksamheter

Kom ihåg att anmäla till oss om du gör väsentliga ändringar i din verksamhet.

Anmäl ändring i befintlig verksamhet eller anmäl att din verksamhet ska upphöra via e-tjänst eller blankett

 

Kunskapskrav

Du som vill starta och driva en livsmedelsverksamhet måste ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och du behöver också vara insatt i aktuell livsmedelslagstiftning.

Livsmedelslagstiftningen

Livsmedelsverkets branschriktlinjer

Mejeri, slakteri och styckningsanläggning ska godkännas

Planerar du att starta ett mejeri, styckningsanläggning eller liknande ska du ansöka om godkännande hos livsmedelsverket.

Registrering eller godkännande av livsmedelsanläggning på livsmedelsverkets webbplats

Du får betala sanktionsavgift om du inte registrerar din verksamhet

Om du startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att först registrera den hos samhällsbyggnadskontoret får du betala en sanktionsavgift.

Regler för privata aktörer
Startar du en ny livsmedelsverksamhet utan att först registrera den får du betala en sanktionsavgift som motsvarar en procent av din årsomsättning. Lägsta sanktionsavgift är 5 000 kronor och högsta möjliga avgift är 75 000 kronor.

Om du tar över en befintlig verksamhet utan att ha registrerat den får du betala en sanktionsavgift som motsvarar en halv
procent av din årsomsättning. Lägsta sanktionsavgift är 2 500 kronor och högsta möjliga avgift är 40 000 kronor.

Regler för stat, kommun och landsting
Om staten, en kommun eller ett landsting startar en ny livsmedelsverksamhet eller tar över befintlig verksamhet utan att ha
registrerat den är sanktionsavgiften 40 000 kronor.

Om du ska sälja eller lämna över en verksamhet
Påminn köparen om att registrera verksamheten hos samhällsbyggnadskontoret så att den inte behöver betala en
sanktionsavgift.

Kom ihåg att också söka tillstånd hos andra

Registreringen sker enbart enligt livsmedelslagstiftningen. Många gånger behöver du också göra anmälningar eller ha tillstånd från andra myndigheter eller enheter innan du kan starta.
Enheten för bygglov behöver du till exempel kontakta om du vill starta en servering där det inte tidigare funnits en servering. Även vid en del andra ombyggnationer behöver man få ett bygglov eller lämna in en bygganmälan.
Nodra AB handlägger exempelvis ärenden om fettavskiljare.

Andra verksamheter som det kan vara bra att kontakta:

Arbete och näringsliv

Brandmyndigheten

Polisen

Nodra AB

Kontakt