Receptfria läkemedel

Butiker som vill sälja receptfria läkemedel och nikotinläkemedel ska anmäla det till Läkemedelsverket. Varje butik är skyldig att ha ett egenkontrollprogram för verksamheten. Information om egenkontrollprogram finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Kommunen har ansvar för att kontrollera de verksamheter som säljer receptfria läkemedel. Kommunen får ta ut en årlig kontollavgift för sin tillsyn. Vi kommer på kontrollbesök ungefär vartannat år och genomför också kontrollköp av receptfria läkemedel.

Kontakta gärna livsmedelsenheten om du har några frågor. Du når oss via kommunens växel, 011-15 00 00.

Kontakt