Lotteritillstånd

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen och det statliga organet för lotterier heter Lotteriinspektionen. Tillståndsenheten i Norrköpings kommun har ansvar för lotteritillstånd i kommunen och ingår i bygg- och miljökontorets livsmedelsverksamhet.

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens och kommunens tillståndsgivning finns samlade i Svensk Författningssamling.

Ansökan

Ansök, registrera eller anmäl
 

Kontakta gärna tillståndsenheten om du har några frågor. Du når oss via kommunens växel, 011-15 00 00.

Kontakt