Lotteritillstånd

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen och det statliga organet för lotterier heter Lotteriinspektionen. Tillståndsenheten i Norrköpings kommun har ansvar för lotteritillstånd i kommunen och ingår i Bygg- och miljös livsmedelsverksamhet.

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens och kommunens tillståndsgivning finns samlade i Svensk Författningssamling.

Ansökan

Ansök, registrera eller anmäl
 

Om du har frågor eller vill veta mer om hur man ansöker om lotteriregistrering eller lotteritillstånd, vänd dig till Karina Nilsson, telefon 011-15 13 05 eller skicka e-post.

Kontakt