Lotteritillstånd

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen och det statliga organet för lotterier heter Lotteriinspektionen. Tillståndsenheten i Norrköpings kommun har ansvar för lotteritillstånd i kommunen och ingår i Bygg- och miljös livsmedelsverksamhet.

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens och kommunens tillståndsgivning finns samlade i Svensk Författningssamling.

Kontakt