Lotteritillstånd

Alla lotterier i Sverige styrs av spellagen och det statliga organet för lotterier heter Spelinspektionen. Samhällsbyggnadskontoret, enheten livsmedel har ansvar för lotteritillstånd i kommunen.

Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens och kommunens tillståndsgivning finns samlade i Svensk Författningssamling.

Ansökan

Har du några frågor kan du kontakta kommunens kontaktcenter på telefon:
011-15 00 00.

Kontakt