Livsmedelsföretagare

Livsmedelslagstiftningen gäller alla som regelbundet och organiserat hanterar eller säljer livsmedel. Alla livsmedelsverksamheter ska vara registrerade hos kommunen eller i vissa fall hos Livsmedelsverket. Byggnads- och miljöskyddsnämnden har ansvaret för kommunens livsmedelskontroll

Kontakt

Aktuellt

Starta livsmedelsföretag